ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ    
Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εργ. Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Ερευνών ΙΙΙ:  Μορφολογίας - Ρυθμολογίας    
Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας – Ρυθμολογίας  του τμήματος Αρχιτεκτονών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών  του Μουσείου Ιστορίας - Λαογραφίας & Φυσικής Ιστορίας του Νομού Κοζάνης, οργανώνουν το:
Απευθύνεται:  Σε νέους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους, Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων τέχνης, καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των παραπάνω σχολών.
Θεματολογία  εργαστηρίου:   Τα πρώτα σωστικά μέτρα, την αποκατάσταση ξύλινων και λίθινων κατασκευών, την συντήρηση των ωμοπλινθοδομών – οπτοπλινθοδομών και  παραδοσιακών κονιαμάτων, τα ενέματα, κ.α.. Ακόμα θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις με θέματα από την ευρύτερη περιοχή όπως τα πέτρινα γεφύρια, η μελέτη μετακίνησης της Μονής Παναγίας Τουρνικίου Γρεβενών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Σιάτιστα, Εράτυρα, σε Μοναστήρια και άλλους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής.
Να παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες διαλέξεις σχετικά με τις αποκαταστάσεις από εξειδικευμένους διδάσκοντες, καθώς επίσης να αποκτήσουν  ουσιαστική εμπειρία μέσω της άμεσης επαφής τους με τα προς αποκατάσταση κτήρια και τα επιμέρους μέρη τους (τοιχοποιία, κονιάματα, στέγη κ.α.). Οι διαλέξεις καθώς και οι εργασίες αποκατάστασης θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή διδασκόντων από το Δ.Π.Θ., το Α.Π.Θ., το Ε.Μ.Π. και το  Πανεπ. Πατρών. 
 Copyright © 2010-13 N. Lianos, P. Agelis Designed 2013
με έδρα τον οικισμό Πεντάλοφο, από τις 20/7 έως την 28/7/2015
υπό την αιγίδα:
χορηγοί:
Σκοπός εργαστηρίου:
6o
Εργαστήριο Θεωρητικής και Πρακτικής Αποκατάστασης κτηρίων Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής στα Μαστοροχώρια του Νομού Κοζάνης
Αρχική Poster Πρόγραμμα Φωτογραφίες Χάρτες Εγγραφές Επικοινωνία Gallery